Tuotanto

Putkipalkkien nippukatkaisulinjat- Linjat muodustuvat kahdesta Behringer HPB 530 vannesahoista

- Suurin katkaistavan nipun poikkileikkaus 700 mm x 560 mm

- Katkaisun pituustoleranssi ±1mm ylöspäin

- Pisin mahdollinen käsiteltävä pituus 18 m (erikoistapauksissa 25 m)


Putkipalkkien vinokatkaisulinja- Behringerin täysautomaattinen vannesaha

- Suurin katkaistavan nipun poikkileikkaus:

- Suora 520 mm x 310 mm

- 45° 350 mm x 310 mm

- 60° 230 mm x 310 mm

- Katkaisun pituustoleranssi ±1mm ylöspäin

- Pisin mahdollinen käsiteltävä pituus 18 m (erikoistapauksissa 25 m)

Palkkien suihkupuhdistus-  ja pohjamaalauslinja
- Linjassa seuraavat toiminnot

- Liuotinpesu

- Huuhtelu ja esilämmitys vesihöyryllä

- Suihkupuhdistus nelipyöräisellä Schlick –merkkisellä suihkupuhdistuslaitteella

- Maalaus omavalmisteisella palkin pituussuunnassa liikkuvalla maalausautomaatilla

- Suurin käsiteltävän palkin poikkileikkaus 400 mm x 400 mm

- Pisin mahdollinen käsiteltävä pituus 25 m

- Pinnan puhtausaste Sa 21⁄2 (myös Sa 3 mahdollinen)

- Maalauksessa käytettävät maalit

- Korro E 20 μm

- Sinkkisilikaatti 15 μm

- Tarvittaessa myös muita maalityyppejä ja kerrospaksuuksia

- Maalikalvon paksuuden mittaus standardin SFS-EN ISO 2808 menetelmällä 3B

Pyöreiden putkien päidenviisteytyslinja- Viisteiden sorvaus

- Putkikoot välillä 139,7 ja 323,9

- Viisteytettävän putken pituus 1 m –15 m välillä

- Mahdolliset viistekulmat 30°, 45° ja 60°

- Myös paaluputkien ns. ponttiviisteet mahdollisia